Shaghayegh (@shaghayegh_m.t) [similar]

Shaghayegh (@shaghayegh_m.t)

*
غافلگیری همسر جان 💑💕😍💖

Shaghayegh (@shaghayegh_m.t)

* نوروز بمانید که ایّام شمایید
آغاز شمایید و سرانجام شمایید!

آن صبح نخستین بهاری که ز شادی
می آورد از چلچله پیغام، شمایید!

خورشید شما، عشق شما، بام شمایید!
نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟
اسطوره ی جمشید و جم و جام شمایید!

عشق از نفس گرم شما تازه کند جان
افسانه ی بهرام و گل اندام شمایید!

هم آینه ی مهر و هم آتشکده ی عشق،
هم صاعقه ی خشم ِ بهنگام شمایید!

امروز اگر می چمد ابلیس، غمی نیست
در فنّ کمین حوصله ی دام شمایید!

گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است،
در کوچه ی خاموش زمان، گام شمایید

ایّام ز دیدار شمایند مبارک
نوروز بمانید که ایّام شمایید 🌸🌸🌸 ''مولانا''
*
#عید #نوروز #مولانا #سال_نو #روز_نو #هفت_سین #1396 #حس_خوب #زیبا
#newyear #iran #PersianNewYear #nowruz #norouz #goodday #goodyear
More...