⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♕ جەوی زانکۆ♕ (@jawi._.zanko) [similar]

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀┌┄┄┄┄┄༻❈༺┄┄┄┄┄┐ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀دڵ خۆشی هه‌ستێكه ‌ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 😂به‌ڵام هه‌نێدك جار پۆستێكه‌ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀└┄┄┄┄┄༻❀༺┄┄┄┄┄┘ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♕ جەوی زانکۆ♕ (@jawi._.zanko)

ئەم بۆستەت بینی تۆش ئەگەر نەتوانی لە کۆمێنت بنوسی ئەوە ھەر بە دەم بڵێ
ئامین 🙏🏻
@dzhwar.official

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♕ جەوی زانکۆ♕ (@jawi._.zanko)

بە رای خۆم بوە بە عیبە ھەژاری لە کوردستان
@dzhwar.official

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♕ جەوی زانکۆ♕ (@jawi._.zanko)

کاکە سەر ھەڵەی ئیملایەکە مەکەن 😂😂موکناتیس
سبحانە اللە 😳
@dzhwar.official

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♕ جەوی زانکۆ♕ (@jawi._.zanko)

مروڤ ترسناکترین بوونەوەرە لە سەر رووی زەوی
تۆش شتێک بنوسە لە کۆمێنت
@dzhwar.official
More...