(@_landscape_iran) [similar]

بزرگترین پیج ایرانگردی وجهانگردی

(@_landscape_iran)

خانه سنتی پرهامی شیراز
ﺑﺮﮔﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ :
ﻣﺒﻠﻎ بیست ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﺯﯾﺮﺍ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﻫﺮ ﮐﺴﻰ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻓﻼﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﺪﯾﺪﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ .
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﮔﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ بیست ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﯿﺒﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻰ ﺑﺮﺩ . ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺰﻝ
ﻫﺴﺖ .
ﺷﺨﺺ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﭘﯿﺮﺯﻥ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﯾﺪ ﻭ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﭘﻮﻟﻢ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ .
ﺟﻮﺍﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪﻯ ﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻛﺮﺩ، ﭘﻴﺮﺯﻥ ﻛﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﮔﻔﺖ : ﭘﺴﺮﻡ، ﻭﺭﻗﻪ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻩ ﻛﻦ، ﭼﻮﻥ
ﻣﻦ، ﻧﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺳﻮﺍﺩ ﻧﻮﺷﺘﻨﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ، ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻫﻤﺪﺭﺩﻯ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ، ﻣﻦ ﺭﺍ ﺩﻟﮕﺮﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﻴﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ .
ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ، ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺴﺖ
#iran#mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #home #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #دریا #ساحل #پرنده #مازندران #طبیعت #گیلان #گلستان #آشپزی #آموزش #موسیقی #آهنگ #شیراز #خانه_پرهامی
تصویر از :
@sabaasafari

(@_landscape_iran)

کاخ چهل‌ستون از بناهای تاریخی اصفهان است. کاخ چهل ستون که بالغ بر شصت و هفت هزار متر مربع مساحت دارد، در دوره شاه عباس یکم احداث آن آغاز شد و در وسط آن عمارتی ساخته شده بود. شاه عباس اول، کوشکی درمیان باغ بنا نهاد که این کوشک هسته اولیه کاخ را تشکیل داد که تالار میانی کاخ چهل ستون و غرفه‌های چهار گوشه آن را در بر میگرفت.در سلطنت شاه عباس دوم، ساختمان تکمیل شد و در ساختمان موجود مرکزی، تغییرات کلی داده شده‌است و تالار آینه، تالار بیست ستون، دو اتاق بزرگ شمالی و جنوبی تالار آینه، ایوانهای طرفین سالن پادشاهی و حوض بزرگ مقابل تالار با تمام تزیینات نقاشی و آئینه کاری و کاشی کاری دیوارها و سقفها افزوده شده‌است. تالار مرکزی کاخ که اختصاص به میهمانان خارجی و شخصیت های کشورهای دیگر داشت حاوی نقاشی هایی است که وقایع تاریخی دوران های مختلف را بیان می دارند. این سالن با شکوه که بر گنبدی منقوش استوار است با لچکی های رنگارنگ و طرح های طلایی و شفاف از شاهکارهای هنری آن عصر محسوب می شوند.
#iran #mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #دریا #ساحل #پرنده #مازندران #طبیعت #گیلان #گلستان #آشپزی #آموزش #موسیقی #آهنگ #اصفهان #چهلستون
تصویر از :
@bahar.khodami

(@_landscape_iran)

مسیر قلعه رودخان
دژ رودخان یا قلعه حسامی نام قلعه‌ای است متعلق به دوره سلجوقیان که بر فراز ارتفاعات جنگلی شهرستان فومن در روستای زیبای رودخان ساخته شده و دونیم هکتار مساحت و شصت و پنج بارو و دیواری به طول هزاروپانصد متر دارد. دژ رودخان در سی کیلومتری شهر فومن است. برخی از کارشناسان، ساخت قلعه را در دوران ساسانیان و مقارن با حمله عرب‌ها به ایران دانسته‌اند
#iran #mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #natgo #canyon #lake #landscape #_landscape_iran #castel
#ایران #طبیعت #گیلان #گلستان #آشپزی #آموزش #موسیقی #آهنگ #مرداب #قلعه_رودخان #پرسپولیس #استقلال #ماشین #غذا
تصویر از :
@mozhgaan.f

(@_landscape_iran)

سوادکوه مازندران 💭توی یک جمع بی حوصله نشسته بودم ، طبق عادت همیشگی مجله را ورق زدم تا به جدول رسیدم
خواندم سه عمودی
یکی گفت: بلند بگو
گفتم یک کلمه سه حرفیه
نوشته: ازهمه چیز برتر است

حاجی کنارم بود ، گفت: پول
تازه عروس مجلس گفت: عشق
شوهرش گفت: یار
کودک دبستانی گفت: علم
حاجی پشت سرهم میگفت: پول، اگه نمیشه طلا، سکه
گفتم: حاجی اینها نمیشه
گفت: پس بنویس مال
گفتم: بازم نمیشه
گفت: جاه
خسته شدم با تلخی گفتم: نه نمیشه
مادر بزرگ گفت:
مادرجان، "عمر" است.
سیاوش که تازه از سربازی
آمده بود گفت: کار
ديگری خندید و گفت: وام
یکی از آن وسط بلندگفت: وقت
خنده تلخی کردم و گفتم: نه
اما این را فهمیدم
تا شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی، حتی یک کلمه سه حرفی آن هم درست در نمی آید !
هنوز به آن کلمه سه حرفی جدول خودم فکر میکنم

شاید کودک پا برهنه بگوید: کفش
کشاورز بگوید: برف
لال بگوید: حرف
ناشنوا بگوید: صدا
نابینا بگوید: نور
و من هنوز در فکرم
که چرا کسی نگفت: ❤️" خدا "
#iran#mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #natgo #canyon #lake #landscape #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #دریا #ساحل #پرنده #مازندران #طبیعت #گیلان #گلستان #آشپزی #آموزش #موسیقی #آهنگ #مرداب #سوادکوه
تصویر از :
@s.h.k63

(@_landscape_iran)

سوادکوه مازندران
این متن فوق العاده رو از دستندید👇
#حکایت_قانون_کامیون_حمل_زباله
یه روز سوار تاکسی شدم که برم فرودگاه
درحین حرکت،ناگهان یه ماشین درست جلوی ما از پارک اومد بیرون..
راننده تاکسی هم محکم زد رو ترمز و دقیقا به فاصله چند سانتیمتری از اون ماشین ایستاد.
راننده مقصر؛
ناگهان سرشو برگردوند طرف راننده تاکسی وشروع به داد و فریاد کرد..
اما راننده تاکسی فقط لبخند زد وبرای اون شخص دست تکون دادوبه راهش ادامه داد.
توی راه به راننده تاکسی گفتم:
شما که مقصر نبودید و امکان داشت ماشینتون هم آسیب شدید ببینه و ما هم راهی بیمارستان بشیم..چرا بهش هیچی نگفتید؟
اینجا بود که راننده تاکسی درسی به من آموخت که تا آخر عمر فراموش نمیکنم!
گفت: "قانون کامیون حمل زباله".
گفتم: یعنی چی؟
توضیح داد: این افراد مانند کامیون حمل زباله هستن..! اونا از درون لبریز از آشغالهایی مثل؛ ناکامی،خشم،عصبانیت،نفرت و...هستند.
وقتی این آشغالها در اعماق وجودشان تلنبار میشه،به جایی برای تخلیه احتیاج دارن و گاهی اوقات روی شما خالی میکنند.. شما به خودتان نگیرید و فقط لبخند بزنید، دست تکان دهید و برایشان آرزوی خیر کنید.
و ادامه داد: 🔅"آدمهای باهوش اجازه نمیدهند که کامیونهای حمل زباله،
روزشان را خراب کنند..
تصویر از :
@s.h.k63
#iran#mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #دریا #ساحل #پرنده #مازندران #طبیعت #گیلان #گلستان #آشپزی #آموزش #موسیقی #آهنگ #مرداب #سوادکوه

(@_landscape_iran)

خوانسار
بازرس برای سرکشی میره آسايشگاه ﺭﻭﺍﻧﯽ...
ﻣﺮﺩﯼ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺳﺮﺷﻮ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﻣﯿﮕﻪ:
فهیمه… فهیمه … فهیمه …😩 بازرس ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ: ﺍﯾﻦ یارو ﭼﺸﻪ؟
ﻣﯿﮕﻦ: ﯾﻪ ﺩختری ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ فهیمه ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﻧﺪﺍﺩﻥ؛ ﺍﯾﻨﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ!☹️ بازرس ميره ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ و ﻣﺮﺩﯼ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﻏﻞ ﻭ ﺯﻧﺠﯿﺮ بستنش، نعره ﻣﯿﺰﻧﻪ:
فهیمه… فهیمه … فهیمه 😩

بازرس ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ: ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﺸﻪ؟😳
ﻣﯿﮕﻦ: فهیمه رو ﺩﺍﺩﻥ به این!😂
#iran#mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #دریا #ساحل #پرنده #مازندران #طبیعت #گل #رودخانه #گلستان #گیلان #عکاسی #خوانسار
تصویر از :
@sajjad.saadat.photography

(@_landscape_iran)

آبشار چکان الیگودرز 🔗زنی به مشاور خانواده گفت:
من و همسرم زندگی کم نظیری داریم ؛
همه حسرت زندگی ما رو میخورند.
سراسر محبّت, شادی, توجّه, گذشت و هماهنگی.
امّا سؤالی از شوهرم پرسیدم که جواب او مرا سخت نگران کرده است.
پرسیدم اگر من و مادرت در دریا همزمان در حال غرق شدن باشیم,
چه کسی را نجات خواهی داد؟
و او بیدرنگ جواب داد: معلوم است, مادرم را ؛
چون مرا زاییده و بزرگ کرده و زحمتهای زیادی برایم کشیده!
از آن روز تا حالا خیلی عصبی و ناراحتم به من بگویید چکار کنم؟
مشاور جواب داد: شنا یاد بگیرید! همیشه در زندگی روی پای خود بایستید حتی با داشتن همسر خوب......
به جای بالا بردن انتظار خود از دیگران ،توانایی خود را افزایش دهید...
#iran#mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #دریا #ساحل #پرنده #مازندران #طبیعت #گیلان #گلستان #آشپزی #آموزش #موسیقی #آهنگ #مرداب #آبشارچکان #لرستان #دورود #الیگودرز
تصویر از :
@gh_gholampour_tv

(@_landscape_iran)

روستای دفراز رستم آباد رودبار 🏡
کشاورزي يک مزرعه ی بزرگ گندم داشت. زمين حاصلخيزی که گندم آن زبانزد خاص و عام بود.
هنگام برداشت محصول بود.
شبی از شبها روباهی وارد گندمزار شد و بخش کوچکی از مزرعه را لگدمال کرد و به پيرمرد کمی ضرر زد.
پيرمرد کينه ی روباه را به دل گرفت. بعد از چند روز روباه را به دام انداخت و تصميم گرفت از حيوان انتقام بگيرد. مقداری پوشال را به روغن آغشته کرده، به دم روباه بست و آتش زد.
روباه شعله ور در مزرعه به اينطرف و آن طرف می دويد و کشاورز بخت برگشته هم به دنبالش.
در اين تعقيب و گريز، گندمزار به خاکستر تبديل شد...
وقتي کينه به دل گرفته و در پی انتقام هستيم، بايد بدانيم آتش اين انتقام، دامن خودمان را هم خواهد گرفت!
بهتر است ببخشيم و بگذريم..
#iran#mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #natgo #canyon #lake #landscape #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #دریا #ساحل #پرنده #مازندران #طبیعت #گل #رودخانه #گلستان #گیلان #عکاسی #رودبار
تصویر از :
@vida.faraji

(@_landscape_iran)

تیهو نوعی کبک از راستهٔ ماکیان‌سانان و تیرهٔ قرقاولان است. زیستگاه این پرنده از جنوب شرقی ترکیه، سوریه و عراق در غرب تا پاکستان و ایران در شرق امتداد می‌یابد.

زیستگاهش در دامنه کوه‌ها و تپه های پر شیب و فراز کوهستانی باز و سنگلاخ و اطراف چشمه ها و دره ها وشیب و فراز کوه‌ها دیده می‌شود، و در میان بوته‌ها و صخره لانه می‌سازد.

مشخصات سی و پنج سانتیمتر پرنده‌ای با سطح پشتی خاکستری، گلویی نخودی رنگ، با نوار حاشیه‌ای پهن و سیاه با راه راه عرضی و خیلی واضح پهلوها مشخص می‌شوند. منقار و پاهایش سرخ رنگ است. رنگ خرمائی شاه پرهای کناری دُمَش در پرواز نمایان می‌گردد. معمولاً جفت جفت یا بصورت دسته‌های کوچک دیده می‌شوند. اما در زمستان و فصل بهار بصورت گله‌های بزرگ هستند. هنگام خطر کمتر پرواز می‌کند و بیشتر به سوی سربالایی کوهستان می‌رود تا خود را از خطر دور سازد. در بهار و تابستان پرنده ای پر صدا است.∗ این پرنده در فصل جفت‌گیری و تخم‌گذاری همیشه کنار تخم خود باقی مانده و از آنها مراقبت کرده این پرنده حدود ده الی دوازده عدد تخم می‌گذارد. از نکات قابل توجه برای این پرنده که او را از سایر پرنده‌ها مشخص‌تر جلوه می‌دهد، قهر کردن این پرنده است که اگر شخصی به تخم‌های این پرنده دست زند، او از تخم‌ها سر باز می‌زند. وقتی بچه‌های تیهو سر از تخم در می‌آورند سریعاً لانه را ترک می کنند.
#iran#mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #دریا #ساحل #پرنده #مازندران #طبیعت #گیلان #گلستان #آشپزی #آموزش #موسیقی #آهنگ #مرداب #کبک #تیهو
تصویر از :
@mustseenature

(@_landscape_iran)

آب‌گرم کلات، روستایی از توابع بخش زاوین شهرستان کلات در استان خراسان رضوی ایران است.

این روستا در دهستان پساکوه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸۲۷ نفر بوده‌است.
#iran#mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #natgo #canyon #lake #landscape #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #دریا #ساحل #پرنده #مازندران #طبیعت #گیلان #گلستان #آشپزی #آموزش #موسیقی #آهنگ #آبگرم #کلات
تصویر از :
@mustseenature

(@_landscape_iran)

مرداب انزلی استان گیلان
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ؛

طرف میخوﺍﺳﺘﻪ ﻣﮕﺲ ﺭﻭی ﺻﻔﺤﻪﯼ

ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭشو ﺑﺎ ﻣﻮﺱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺪﻩ ﺗﻮ ﺳﻄﻞ ﺁﺷﻐﺎل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮتر!.. 😐🎈 ﻣﯿﮕﻦ : ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از خنده ﺳﻮﺧﺘﻪ ولی مگسه بهتره ، آوردنش تو بخش 😐😂
#iran#mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #natgo #canyon #lake #landscape #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #دریا #ساحل #پرنده #مازندران #طبیعت #گیلان #گلستان #آشپزی #آموزش #موسیقی #آهنگ #مرداب #انزلی
تصویر از :
@hzipix

(@_landscape_iran)

خانه منطقی نژاد شیراز 🏡
من دلم می‌خواهد
خانه‌ای داشته باشم پر دوست،
کنج هر دیوارش
دوست‌هایم بنشینند آرام
گل بگو گل بشنو…؛
هر کسی می‌خواهد
وارد خانه پر عشق و صفایم گردد
یک سبد بوی گل سرخ
به من هدیه کند.
شرط وارد گشتن
شست و شوی دل‌هاست
شرط آن داشتن
یک دل بی رنگ و ریاست…
بر درش برگ گلی می‌کوبم
روی آن با قلم سبز بهار
می‌نویسم ای یار
خانه‌ی ما اینجاست
تا که سهراب نپرسد دیگر
” خانه دوست کجاست؟" فریدون مشیری
#iran #mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #canyon #lake #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #دریا #ساحل #پرنده #مازندران #طبیعت #گیلان #گلستان #آشپزی #آموزش #موسیقی #آهنگ #شیراز #خانه_منطقی_نژاد
تصویر از :
@ooparastoo

(@_landscape_iran)

فومن جاده ماسوله 🏡
دلم یک کلبه می خواهد
درون جنگل پاییز
به دور از رنگ آدم ها،
من و آواز توکاها
من و یک رود
من و یک کلبه ی پر دود
من و چای و ،کتاب حافظ و خیام
به دور از ننگ،به دور از نام،
چه غوغایی،چه بلوایی،
بسان برگ
که از شاخه جدا گردد
درون من پر از شورش،پر از فریاد
درون جنگل پاییز
دلم یک کلبه می خواهد
#iran #mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #natgo #canyon #lake #landscape #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #دریا #ساحل #پرنده #مازندران #طبیعت #گل #رودخانه #گلستان #گیلان #عکاسی #کلبه #فومن #ماسوله
تصویر از :
@rasht_insta

(@_landscape_iran)

سقالکسار روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان رشت در استان گیلان ایران که در پانزده کیلومتری جنوب شهر رشت در دهستان لاکان قرار دارد. این روستا شانزده دقیقه از رشت فاصله دارد.
برای سقالکسار چند معنی بکار برده شده است ۱. سقالک معرب شده سیالخ به معنای خار سه پهلو وسار به معنی سر ۲. سقالک به معنی تپه ودر کل به معنی بالای تپه۳. سقا به معنی آبشخور، لک به معنی لکلک وسار به معنی پرنده سار
از جمله جاذبه‌های این روستا وجود دریاچه‌ای به ارتفاع شصت و چهار متر از دریا به مساحت پانزده هکتار است که در پشت یک سد خاکی واقع شده است.
#iran #mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #natgo #canyon #lake #landscape #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #دریا #ساحل #پرنده #مازندران #طبیعت #گل #رودخانه #گلستان #گیلان #مازندران #موسیقی #آهنگ #آرشیو #سقالسکار
تصویر از :
@abolghasemi.mehdi

(@_landscape_iran)

آبگیر بیگلو ارتفاعات تالش
یکی از کارمندان شهرداری ارومیه میگفت:
تازه ازدواج کرده بودم و با مدرک دیپلم دنبال کار میگشتم.
از پله های شهرداری میرفتم بالا که یکی از کارکنان شهرداری را دیدم و ازش پرسیدم آیا اینجا برای من کار هست؟
تازه ازدواج کردم و دیپلم دارم.
یه کاغذ از جیبش درآورد و یه امضاء کرد و داد دستم گفت بده فلانی، اتاق فلان.
رفتم و کاغذ را دادم دستش و امضاء را که دید گفت چی میخوای؟
گفتم: کار.
گفت: فردا بیا سرکار!
باورم نمیشد!
فردا رفتم مشغول شدم.
بعد از چند روز فهمیدم اون آقایی که امضاء داد شهردار بود.
چند ماه کارآموز بودم بعد یکی از کارمندان که بازنشسته شده بود من جای اون مشغول شدم.

شش ماه بعد جناب شهردار استعفاء کرد و رفت جبهه.
بعد از اینکه در جبهه شهید شد یکی از همکاران گفت: توی اون مدتی که کارآموز بودی و منتظر بودیم که یک نفر بازنشسته بشه تا شما را جایگزین کنیم، حقوقت از حقوق جناب شهردار کسر و پرداخت میشد. یعنی از حقوق شهید باکری،
این درخواست خود شهید بود.
#iran#mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #natgo #canyon #lake #_landscape_iran
#ایران #طبیعت #گل #رودخانه #گلستان #گیلان #مازندران #جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #دریا #ساحل #پرنده #تالش
تصویر از :
@shervin.12s

(@_landscape_iran)

پله دوم آبشار کِرودیکُن _ بروجن
(آبشاری که تعداد نه چندان زیادی توانسته اند آن را از نزدیک ببینند.
اگر مدت زمان رفت و برگشت از بروجن را بخواهید، حدودا یک ساعت جاده آسفالته، پنج ساعت جاده خاکی، و چهارده ساعت کوهپیمایی سنگین و خطرناک نیاز هست.
اینجا چندین نفر کشته شده اند، حتما با راهنما وارد تنگ زندان شوید.
حدود یک سوم از ارتفاع آبشار پیدا نیست و پشت تپه است.
به دلیل آنکه تا شعاع صد متری، ذرات آب در هوا پرت می شود، به آن "آبشار دودی" گفته می شود که محلی ها به اصطلاح "آبشار کرودیکن" نامگذاری کرده اند.
برای آنکه بتوانید از آن عکس بگیرید، حتما چند صد متری از آن باید فاصله داشته باشید.)
#ایران #چهارمحال_و_بختیاری #بروجن #گندمان #کوه #کوه_هزار_دره #سبز_کوه #تنگ #تنگ_زندان #آبشار #آبشار_کرودیکن #آبشار_کرودی #آبشار_تنگ_زندان #آبشار_دودی #طبیعت #کوهنوردی #سفرنامه
#iran #mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #_landscape_iran
تصویر از :
@payam.talebi

(@_landscape_iran)

نمایی بسیارعالی از ماسوله
خانمه ﻣﯿﺮﻩ ﺳﻮﻧﻮ ﮔﺮﺍﻓﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺕ ﺳﻪ ﻗﻠﻮﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﭘﺸﺘﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
ﺑﭽﻪ ﺩﻭﻣﻮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﭘﺸﺘﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﺳﻮﻣﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ
ﺗﺎ ﻣﯿﺮﻩ ﺑﭽﻪ ﺳﻮﻡ ﺳﺮﺷﻮ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﻭﻥ ﺁﻗﺎﻫﻪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺭﻓﺖ ؟؟؟😂🙈
#iran#mustseeiran #nature #river #mountain #forest #irantravel #canyon #lake #_landscape_iran
#جنگل #کوهستان #کوهنوردی #آبشار #دریا #ساحل #پرنده #مازندران #طبیعت #گیلان #گلستان #آشپزی #آموزش #موسیقی #آهنگ #ماسوله #شمعدانی
تصویر از :
@mohammad.sabetikhah
More...