HÓt (@h.o.t.pt_96) [similar]

Dancer_Vietnam

HÓt (@h.o.t.pt_96)

Chỉ có thả tym mới đẹp xuất sắc =))
-----------------------------------

HÓt (@h.o.t.pt_96)

Đôi chân chưa mỏi và mọi thứ mới bắt đầu :)) thật gian nan
"I will make money and travel."
----------------------------------------

HÓt (@h.o.t.pt_96)

Dự là tấm gần cuối cho hành trình bangkok 2017 :))
-------------------------------------

HÓt (@h.o.t.pt_96)

Next year, I will come back =))
—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�

HÓt (@h.o.t.pt_96)

My soul =))
—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—

HÓt (@h.o.t.pt_96)

Cả một trời phụ hoạ ở đằng sau bạn ❤️❤️❤️
—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�

HÓt (@h.o.t.pt_96)

Ta là gì của nhau =)))
—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�-

HÓt (@h.o.t.pt_96)

The mediocrity should not be compared :))
—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—

HÓt (@h.o.t.pt_96)

✌️✌️✌️✌️✌️
#oct #mymonth #hpnw
—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�

HÓt (@h.o.t.pt_96)

I'm in a far place ✌️✌️✌️
—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�

HÓt (@h.o.t.pt_96)

It everywhere!!!!!!!
—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�

HÓt (@h.o.t.pt_96)

✌️✌️✌️✌️✌️
--------------------------------------------------

HÓt (@h.o.t.pt_96)

Fatigue and pressure
------------------------------------------------

HÓt (@h.o.t.pt_96)

Xoá hết ảnh đăng lại cho đẹp :))
-----------------------------------------------

HÓt (@h.o.t.pt_96)

Look down!!!!!
----------------------------------------------------