Thu Hien (@le.gentle) [similar]

"Ta chỉ là chiếc lá Việc của mình là xanh" 🍃🍃

Thu Hien (@le.gentle)

Đi xem cá với mú 🐠🐬🐋

Thu Hien (@le.gentle)

Colors of life

Thu Hien (@le.gentle)

Ngon chết mất 😍😍😍

Thu Hien (@le.gentle)

Quyết định đi và đi chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Cuộc sống có mấy khi 😌

Thu Hien (@le.gentle)

Ăn nhiều cho béo 🐷

Thu Hien (@le.gentle)

1 năm chỉ gặp dăm ba lần, nhưng vẫn lặng lẽ bên nhau 💑

Thu Hien (@le.gentle)

Vì tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại 😳😳😳

Thu Hien (@le.gentle)

Hồ Tây trong lành thứ 7🍹
Béo 2 má tròn xoe 😂

Thu Hien (@le.gentle)

Hồ Tây trong lành thứ 7 🍹

Thu Hien (@le.gentle)

Đề mô cho sinh nhật 😋
More...