Hà (@caphuchino.t.t) [similar]

"Kẻ khù khờ"

Hà (@caphuchino.t.t)

Ồ...đây chỉ là khuôn mặt của cô bé 18 tuổi thôi 😊😊

Hà (@caphuchino.t.t)

Uống thêm vài chai bia say ngày mai có thể tỉnh...nhưng uống nhầm một ánh mắt cơn say theo nửa đời 😊😊😊

Hà (@caphuchino.t.t)

Rời một thành phố to to để đến một thành phố nho nhỏ ^^

Hà (@caphuchino.t.t)

Cô gái nông thôn ^^

Hà (@caphuchino.t.t)

Khi những cơn gió đến mang chúng đi thật xa...rồi chúng sẽ lại sinh sôi và nảy nở ^^

Hà (@caphuchino.t.t)

Tiền lương :( sống sao cho nổi hết tháng này ><

Hà (@caphuchino.t.t)

Khi mệt, khi buồn, khi cảm thấy cô đơn, đôi lúc là rơi vào trạng thái của một khoảng không vô tận....không sao cả...lục lại đám bạn bè và nt vs bọn nó...chỉ bài câu ns đơn giản ntn thôi cũng cảm thấy vui vui...ờ thì “ cũng không đến nỗi tệ quá phải k????” ^^^^^^

Hà (@caphuchino.t.t)

Chủ nhật max rảnh...làm gì cho hết 1 ngày đây ><

Hà (@caphuchino.t.t)

Gia đình là số 1... nhớ bố nhớ mẹ nhớ cả chị mèo nữa :((((

Hà (@caphuchino.t.t)

Nỗi buồn k tên 😣😔😞😖

Hà (@caphuchino.t.t)

Googbye winter 😝😝😝

Hà (@caphuchino.t.t)

Ai mua rau? T bán rau :)

Hà (@caphuchino.t.t)

Cứ vui đi vì cuộc đời cho phép <.>

Hà (@caphuchino.t.t)

Nhiều lá hay ít lá không quan trọng quan trọng là thần thái ^^

Hà (@caphuchino.t.t)

My older sister ^^
More...