Min Chu (@minchu1811) [similar]

A geat lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life. 💕💖💜💝💞💟💗💓

Min Chu (@minchu1811)

Nào phải báo đáp thì mới yêu ... Nào phải hò hẹn mới thấu hiểu ... Em biết anh còn giấc mơ, dẫu đã qua chưa phai mờ
#sefile #sefiletime #follow #followtime #ootd #ootdvietnam #mylifestyle #makeupbyme #enjoylife #mylife #blackandwhite #shape #nyxmatte #hairstyle #graylens #goodgirl #lovely #like #likephoto #photoinsta #daughtervietnam #dungnguyen #minchu #ahihihi

Min Chu (@minchu1811)

You don't know
how much i wish you everything
you don't know
how long i missing you away
you know day by day time passing away
i still miss u miss u miss u
today i miss you
...
#myday #sefile #sefiletime #follow #followtime #ootd #ootdvietnam #enjoylife #mylife #mylifestyle #photoinsta #likephoto  #makeupbyme #nyxmatte #graylens #rose #quotes #quotevn #coolgirl #teengirl #lovely #tenderness #daughtervietnam #lovesaigon #ahihihi
#minchu #dungnguyen
More...