mý lìfè i§ añ uñťòld stòŕý ! (@_emotional_guy) [similar]

Dùde ! Yòur g.f I§ my fàn ✌️ Mý buŕthdày i§ cmģ 😉

mý lìfè i§ añ uñťòld stòŕý ! (@_emotional_guy)

😁 ài§a propo§e kàrna is§ai achà kaŕna 😍😄😉 àur 😋

mý lìfè i§ añ uñťòld stòŕý ! (@_emotional_guy)

Yèh Mát Samàjh Teŕè Kàbil Nahi Haìn Hùm 😎
Taàdàp Rahè Haìn Wòh Jinhein Haàśìĺ Nahi Hain Hùm ✌️😉 ❤️ àýýáñ ❤️

mý lìfè i§ añ uñťòld stòŕý ! (@_emotional_guy)

§amandar Baha Dene Ka Jiģàr Toh Rakhte Hain Lekin 😋
Humein Aashiqi Ki Numaish Ki Aadat Nahi Hai Dòśť. 😄

mý lìfè i§ añ uñťòld stòŕý ! (@_emotional_guy)

Jànñàť sè khòôbsuŕàt kùch nàhì 😄
Shàyàd unhònèy kàbhi 😋
Àpni Màá bààp kò ❤️❤️
khùl kàr ha§ťe hùye nahi dekha hògè... 😍😍 #rèspèct ùr mum dàd 😘😘
#gòd Will blè§ś u wiťh happìne§ś😍😍
#jumma #mubàràk 😁
More...