👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby) [similar]

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

شرکت کننده ۲۱:مانی جان
راه های جمع اوری امتیاز :
هر کامنت منشن ۳ امتیاز(در هر کامنت باید سه اکانت منشن شود)
هر کامنت نوشته ۱ امتیاز
فالو پیج استودیو سورنا ۱۰ امتیاز@sorenastd
برای دریافت این امتیاز باید از صفحه اسکرین شات بگیرید و به تلگرام ارسال کنید (دوستان و اشنایان هم میتونن این کار رو انجام بدن و برامون بفرستن تا امتیاز بیشتری بگیرید)
تمام اسکرین شات ها برای والدین کودک ارسال میکنیم تا راحت تر بتونیم امتیاز هارو جمع کنیم
لایک هیچ تاثیری در جمع اوری امتیاز ندارد😊
باشد که مسابقه ای سالم و منصفانه داشته باشیم
سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

شرکت کننده ۲۰:آدریان جان
راه های جمع اوری امتیاز :
هر کامنت منشن ۳ امتیاز(در هر کامنت باید سه اکانت منشن شود)
هر کامنت نوشته ۱ امتیاز
فالو پیج استودیو سورنا ۱۰ امتیاز@sorenastd
برای دریافت این امتیاز باید از صفحه اسکرین شات بگیرید و به تلگرام ارسال کنید (دوستان و اشنایان هم میتونن این کار رو انجام بدن و برامون بفرستن تا امتیاز بیشتری بگیرید)
تمام اسکرین شات ها برای والدین کودک ارسال میکنیم تا راحت تر بتونیم امتیاز هارو جمع کنیم
لایک هیچ تاثیری در جمع اوری امتیاز ندارد😊
باشد که مسابقه ای سالم و منصفانه داشته باشیم
سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

شرکت کننده ۱۹: حلما جان
راه های جمع اوری امتیاز :
هر کامنت منشن ۳ امتیاز(در هر کامنت باید سه اکانت منشن شود)
هر کامنت نوشته ۱ امتیاز
فالو پیج استودیو سورنا ۱۰ امتیاز@sorenastd
برای دریافت این امتیاز باید از صفحه اسکرین شات بگیرید و به تلگرام ارسال کنید (دوستان و اشنایان هم میتونن این کار رو انجام بدن و برامون بفرستن تا امتیاز بیشتری بگیرید)
تمام اسکرین شات ها برای والدین کودک ارسال میکنیم تا راحت تر بتونیم امتیاز هارو جمع کنیم
لایک هیچ تاثیری در جمع اوری امتیاز ندارد😊
باشد که مسابقه ای سالم و منصفانه داشته باشیم
سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

شرکت کننده ۱۸: مهراد جان
راه های جمع اوری امتیاز :
هر کامنت منشن ۳ امتیاز(در هر کامنت باید سه اکانت منشن شود)
هر کامنت نوشته ۱ امتیاز
فالو پیج استودیو سورنا ۱۰ امتیاز@sorenastd
برای دریافت این امتیاز باید از صفحه اسکرین شات بگیرید و به تلگرام ارسال کنید (دوستان و اشنایان هم میتونن این کار رو انجام بدن و برامون بفرستن تا امتیاز بیشتری بگیرید)
تمام اسکرین شات ها برای والدین کودک ارسال میکنیم تا راحت تر بتونیم امتیاز هارو جمع کنیم
لایک هیچ تاثیری در جمع اوری امتیاز ندارد😊
باشد که مسابقه ای سالم و منصفانه داشته باشیم
سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

شرکت کننده ۱۷: کیان جان
جمع اوری امتیاز :
هر کامنت منشن ۳ امتیاز(در هر کامنت باید سه اکانت منشن شود)
هر کامنت نوشته ۱ امتیاز
فالو پیج استودیو سورنا ۱۰ امتیاز@sorenastd
برای دریافت این امتیاز باید از صفحه اسکرین شات بگیرید و به تلگرام ارسال کنید (دوستان و اشنایان هم میتونن این کار رو انجام بدن و برامون بفرستن تا امتیاز بیشتری بگیرید)
تمام اسکرین شات ها برای والدین کودک ارسال میکنیم تا راحت تر بتونیم امتیاز هارو جمع کنیم
لایک هیچ تاثیری در جمع اوری امتیاز ندارد😊
باشد که مسابقه ای سالم و منصفانه داشته باشیم
سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

شرکت کننده ۱۶: ماهور جان
راه های جمع اوری امتیاز :
هر کامنت منشن ۳ امتیاز(در هر کامنت باید سه اکانت منشن شود)
هر کامنت نوشته ۱ امتیاز
فالو پیج استودیو سورنا ۱۰ امتیاز@sorenastd
برای دریافت این امتیاز باید از صفحه اسکرین شات بگیرید و به تلگرام ارسال کنید (دوستان و اشنایان هم میتونن این کار رو انجام بدن و برامون بفرستن تا امتیاز بیشتری بگیرید)
تمام اسکرین شات ها برای والدین کودک ارسال میکنیم تا راحت تر بتونیم امتیاز هارو جمع کنیم
لایک هیچ تاثیری در جمع اوری امتیاز ندارد😊
باشد که مسابقه ای سالم و منصفانه داشته باشیم
سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

شرکت کننده ۱۵: هلنا جان
راه های جمع اوری امتیاز :
هر کامنت منشن ۳ امتیاز(در هر کامنت باید سه اکانت منشن شود)
هر کامنت نوشته ۱ امتیاز
فالو پیج استودیو سورنا ۱۰ امتیاز@sorenastd
برای دریافت این امتیاز باید از صفحه اسکرین شات بگیرید و به تلگرام ارسال کنید (دوستان و اشنایان هم میتونن این کار رو انجام بدن و برامون بفرستن تا امتیاز بیشتری بگیرید)
تمام اسکرین شات ها برای والدین کودک ارسال میکنیم تا راحت تر بتونیم امتیاز هارو جمع کنیم
لایک هیچ تاثیری در جمع اوری امتیاز ندارد😊
باشد که مسابقه ای سالم و منصفانه داشته باشیم
سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

شرکت کننده ۱۴: گلسا جان
راه های جمع اوری امتیاز :
هر کامنت منشن ۳ امتیاز(در هر کامنت باید سه اکانت منشن شود)
هر کامنت نوشته ۱ امتیاز
فالو پیج استودیو سورنا ۱۰ امتیاز@sorenastd
برای دریافت این امتیاز باید از صفحه اسکرین شات بگیرید و به تلگرام ارسال کنید (دوستان و اشنایان هم میتونن این کار رو انجام بدن و برامون بفرستن تا امتیاز بیشتری بگیرید)
تمام اسکرین شات ها برای والدین کودک ارسال میکنیم تا راحت تر بتونیم امتیاز هارو جمع کنیم
لایک هیچ تاثیری در جمع اوری امتیاز ندارد😊
باشد که مسابقه ای سالم و منصفانه داشته باشیم
سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

شرکت کننده ۱۳: گیسو جان
راه های جمع اوری امتیاز :
هر کامنت منشن ۳ امتیاز(در هر کامنت باید سه اکانت منشن شود)
هر کامنت نوشته ۱ امتیاز
فالو پیج استودیو سورنا ۱۰ امتیاز@sorenastd
برای دریافت این امتیاز باید از صفحه اسکرین شات بگیرید و به تلگرام ارسال کنید (دوستان و اشنایان هم میتونن این کار رو انجام بدن و برامون بفرستن تا امتیاز بیشتری بگیرید)
تمام اسکرین شات ها برای والدین کودک ارسال میکنیم تا راحت تر بتونیم امتیاز هارو جمع کنیم
لایک هیچ تاثیری در جمع اوری امتیاز ندارد😊
باشد که مسابقه ای سالم و منصفانه داشته باشیم
سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

شرکت کننده دوازدهم: پارسا جان
راه های جمع اوری امتیاز :
هر کامنت منشن ۳ امتیاز(در هر کامنت باید سه اکانت منشن شود)
هر کامنت نوشته ۱ امتیاز
فالو پیج استودیو سورنا ۱۰ امتیاز@sorenastd
برای دریافت این امتیاز باید از صفحه اسکرین شات بگیرید و به تلگرام ارسال کنید (دوستان و اشنایان هم میتونن این کار رو انجام بدن و برامون بفرستن تا امتیاز بیشتری بگیرید)
تمام اسکرین شات ها برای والدین کودک ارسال میکنیم تا راحت تر بتونیم امتیاز هارو جمع کنیم
لایک هیچ تاثیری در جمع اوری امتیاز ندارد😊
باشد که مسابقه ای سالم و منصفانه داشته باشیم
سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

شرکت کننده یازدهم: هلما جان
راه های جمع اوری امتیاز :
هر کامنت منشن ۳ امتیاز(در هر کامنت باید سه اکانت منشن شود)
هر کامنت نوشته ۱ امتیاز
فالو پیج استودیو سورنا ۱۰ امتیاز@sorenastd
برای دریافت این امتیاز باید از صفحه اسکرین شات بگیرید و به تلگرام ارسال کنید (دوستان و اشنایان هم میتونن این کار رو انجام بدن و برامون بفرستن تا امتیاز بیشتری بگیرید)
تمام اسکرین شات ها برای والدین کودک ارسال میکنیم تا راحت تر بتونیم امتیاز هارو جمع کنیم
لایک هیچ تاثیری در جمع اوری امتیاز ندارد😊
باشد که مسابقه ای سالم و منصفانه داشته باشیم
سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

شرکت کننده دهم : مرسانا جان
راه های جمع اوری امتیاز :
هر کامنت منشن ۳ امتیاز(در هر کامنت باید سه اکانت منشن شود)
هر کامنت نوشته ۱ امتیاز
فالو پیج استودیو سورنا ۱۰ امتیاز@sorenastd
برای دریافت این امتیاز باید از صفحه اسکرین شات بگیرید و به تلگرام ارسال کنید (دوستان و اشنایان هم میتونن این کار رو انجام بدن و برامون بفرستن تا امتیاز بیشتری بگیرید)
تمام اسکرین شات ها برای والدین کودک ارسال میکنیم تا راحت تر بتونیم امتیاز هارو جمع کنیم
لایک هیچ تاثیری در جمع اوری امتیاز ندارد😊
باشد که مسابقه ای سالم و منصفانه داشته باشیم
سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

شرکت کننده نهم:ایلیا جان
راه های جمع اوری امتیاز :
هر کامنت منشن ۳ امتیاز(در هر کامنت باید سه اکانت منشن شود)
هر کامنت نوشته ۱ امتیاز
فالو پیج استودیو سورنا ۱۰ امتیاز@sorenastd
برای دریافت این امتیاز باید از صفحه اسکرین شات بگیرید و به تلگرام ارسال کنید (دوستان و اشنایان هم میتونن این کار رو انجام بدن و برامون بفرستن تا امتیاز بیشتری بگیرید)
تمام اسکرین شات ها برای والدین کودک ارسال میکنیم تا راحت تر بتونیم امتیاز هارو جمع کنیم
لایک هیچ تاثیری در جمع اوری امتیاز ندارد😊
باشد که مسابقه ای سالم و منصفانه داشته باشیم
سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd

👶💖Cute Baby 💙👶 (@cute._baby)

شرکت کننده هشتم: کعبه جان
راه های جمع اوری امتیاز :
هر کامنت منشن ۳ امتیاز(در هر کامنت باید سه اکانت منشن شود)
هر کامنت نوشته ۱ امتیاز
فالو پیج استودیو سورنا ۱۰ امتیاز@sorenastd
برای دریافت این امتیاز باید از صفحه اسکرین شات بگیرید و به تلگرام ارسال کنید (دوستان و اشنایان هم میتونن این کار رو انجام بدن و برامون بفرستن تا امتیاز بیشتری بگیرید)
تمام اسکرین شات ها برای والدین کودک ارسال میکنیم تا راحت تر بتونیم امتیاز هارو جمع کنیم
لایک هیچ تاثیری در جمع اوری امتیاز ندارد😊
باشد که مسابقه ای سالم و منصفانه داشته باشیم
سورنا استودیو
آتلیه ای به وسعت یک شهر
.
لحظه های به یادموندنی تون رو در فضاهای خاص با سورنا استودیو ثبت کنید.
به جای عکسای تکراری آتلیه ای فضای عکاسی رو خودتون انتخاب کنید
باغ های خاص
پارک های زیبا
یا هر جای دیگه ای که دوست داشته باشید
حتی خونه خودتون
.
رضایت شما هدف ماست 👌👌
.
زمان به عقب بر نمیگرده
فرصت رو از دست ندید

@SorenaStd
@SorenaStd
@SorenaStd
More...