⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🌹بەزمە_خۆشەکان🌹 (@bazma_xoshakan) [similar]

⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🙄بيۆ چيە؟ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ سەيرى پۆستەكان بكە ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ئەگەر بەدڵت نەبـوو لە جياتى بلۆك ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ 🐸ڕيپۆرتمان كە ⠀ 👻omer_yassen

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🌹بەزمە_خۆشەکان🌹 (@bazma_xoshakan)

ئاهەنگی وا قەرەبالغم نەدیوە
ناو ساحە کەپس بوو لەدەرەوەش کەپس بوو دەولەتی کوردی😍
@ll_0mer_ll

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🌹بەزمە_خۆشەکان🌹 (@bazma_xoshakan)

زەکەریاکەم😍
زیاتر لە100 هەزار خەلک😍
@ll_0mer_ll

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🌹بەزمە_خۆشەکان🌹 (@bazma_xoshakan)

ئاهەنگەکەی ئەمرۆی هەولێر😂
غەلەتی شاسوار😂
@ll_0mer_ll

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🌹بەزمە_خۆشەکان🌹 (@bazma_xoshakan)

مەلعەب فەرەنسۆ هەریری
بەخوا خۆش بوو
کێ لەوێ بوو؟
@ll_0mer_ll

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🌹بەزمە_خۆشەکان🌹 (@bazma_xoshakan)

هەر لە مانەمان کەم بوو بەســــااااا
@ll_0mer_ll

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🌹بەزمە_خۆشەکان🌹 (@bazma_xoshakan)

بە ژمارە بینوسن با لێمان تێک نەچێ
@ll_0mer_ll
More...