TÜRK🇺🇿🇲🇳🇰🇬🇹🇲🇹🇷🇦🇿🇰🇿🇵🇰🇭🇺BİRLİĞİ (@uyanturk) [similar]

ϜϓſϞ 🐺 👉 Mönkge Tengri'yin Küçüdür 👈 Fayda ne sağda ne solda, Biz yürürüz doğru yolda, Dünya geçse karşımıza, Başlar cihan harbi orda. -UyanTÜRK

TÜRK🇺🇿🇲🇳🇰🇬🇹🇲🇹🇷🇦🇿🇰🇿🇵🇰🇭🇺BİRLİĞİ (@uyanturk)

TÜRK MİLLETİ;
Devlet anlayışı SOSYAL DEVLET anlayışıdır. Türk edebiyatında ise kopuz gibi saz çalgıları kullanılarak tarihi olayları nesilden nesile aktarmışlar. Türkler ahlak olarak dürüst, mert ve hoşgörülüdürler, Savaş olduğu taktirde ise cesaretiyle acunda nam salmış silah kullanma ustalığı ile düşmanını caydırmış ve gücüyle herkesi hayran bırakmış. YÜCE BİR MİLLETTİR
#Türkiye 🇹🇷 #Azerbaycan 🇦🇿 #Kazakistan 🇰🇿 #KKTC 🇹🇷 #Türkmenistan 🇹🇲 #Kırgızistan 🇰🇬 #Özbekistan 🇺🇿 #Hungary 🇭🇺 #Macaristan #Moğolistan 🇲🇳 #Gagavuz #Oğuzlar #MustafaKemal #Atatürk #Attila #Metehan #OğuzKağan #ŞahİsmailHatayi #FatihSultanMehmet #Osmanlı #Safevi #Selçuklu #Hazar #Hunlar #GökTürkler #Bozkurt
#UyanTürk

TÜRK🇺🇿🇲🇳🇰🇬🇹🇲🇹🇷🇦🇿🇰🇿🇵🇰🇭🇺BİRLİĞİ (@uyanturk)

Turan'a giden bu yolda,
Türkler koşar her bir kolda,
Yağı tutmuş yakasını,
Türk budunu kalmış zorda.

Fayda ne sağda ne solda,
Biz yürürüz doğru yolda,
Dünya geçse karşımıza,
Başlar cihan harbi orda.
-UyanTÜRK
.
#ŞiirTuranda
#TürkKadını 👸 #TürkOğlu #Türk #Bozkurt 🐺 #Şiir #TürkMilleti #TürkEdebiyatı #TürkTarihi #TürkKültürü
#Türkiye 🇹🇷 #Azerbaycan 🇦🇿 #GüneyAzerbaycan 🇦🇿 #TürkGençliği #Türkçü #Turancı #Atatürkçü #Milliyetçi #MƏR #MəhəmmədƏmin #Rəsulzadə #Elçibey #MKA #MustafaKemal #ATATÜRK #HüseyinNihal #ATSIZ
#Təbriz #Baku #Ankara

TÜRK🇺🇿🇲🇳🇰🇬🇹🇲🇹🇷🇦🇿🇰🇿🇵🇰🇭🇺BİRLİĞİ (@uyanturk)

Bir Türkün bir damla göz yaşı,
Yok edecektir dağı taşı,
Türk yürüsün düşmana karşı,
Titretecek yerden ta arşı,

Serilsin oluk oluk düşman,
Gelmek üzeredir nardugan,
Gel emir'i ver Başkomutan,
Yine çıkalım Ankaradan.
-UyanTÜRK.
.
#ŞiirTuranda
#TürkKadını 👸 #TürkOğlu #Türk #Bozkurt 🐺 #Şiir #TürkMilleti #TürkEdebiyatı #TürkTarihi #TürkKültürü
#Türkiye 🇹🇷 #Azerbaycan 🇦🇿 #GüneyAzerbaycan 🇦🇿 #TürkGençliği #Türkçü #Turancı #Atatürkçü #Milliyetçi #MƏR #MəhəmmədƏmin #Rəsulzadə #Elçibey #MKA #MustafaKemal #ATATÜRK #HüseyinNihal #ATSIZ
#Təbriz #Baku #Ankara

TÜRK🇺🇿🇲🇳🇰🇬🇹🇲🇹🇷🇦🇿🇰🇿🇵🇰🇭🇺BİRLİĞİ (@uyanturk)

Biz böldük kendikendimizi,
Kimseler bilmez derdimizi,
Ah bir kursak birliğimizi,
Bozamaz kimse dirliğimizi,

Sıkı sıkı tutalım elimizi,
Bükmesinler artık belimizi,
Acun bilecek dilimizi,
Çınlatınca kutsal telimizi.
-UyanTÜRK
#ŞiirTuranda
#Türk #Bozkurt 🐺 #Şiir #TürkMilleti #TürkEdebiyatı #TürkTarihi #TürkKültürü
#Türkiye 🇹🇷 #Azerbaycan 🇦🇿 #GüneyAzerbaycan 🇦🇿 #Mhp #İYİ #Chp #Hepar #ÜlküOcakları #TürkGençliği #Türkçü #Turancı #Atatürkçü #Milliyetçi #MKA #MustafaKemal #ATATÜRK #HüseyinNihal #ATSIZ
#Təbriz #Baku #Ankara

TÜRK🇺🇿🇲🇳🇰🇬🇹🇲🇹🇷🇦🇿🇰🇿🇵🇰🇭🇺BİRLİĞİ (@uyanturk)

"Ve biz TÜRK Milleti olarak yine değerlerimize yeterince sahip çıkamadığımızı "Necdet Sevinç" in aşağıdaki doğru ve haklı açıklamasından çok iyi anlıyoruz".
.
Marksistler bir zamanlar, benim millîyetçi muhteşem asiler olarak kabul ettiğim Köroğlu, Dadaloğlu, Pir Sultan Abdal gibi halk şairlerini sınıf savaşçısı ilân ederek, komünizme tarihî ve millî boyut kazandırmak istemişlerdir.

Halbuki bu Celalî ozanların işçi veya köylü diktatörlüğü kurmak gibi bir niyetleri yoktu. Aksine Türk halk edebiyatının bu seçkin ve eylemci simaları, dönme-devşirme enderun iktidarında pekişen Osmanlı egemen sınıfına başkaldıran birer Türk milliyetçisiydiler.
.
-Necdet Sevinc
#Köroğlu #Dadaloğlu #PirsultanAbdal #Karacaoğlan
#İslam #Alevi #Sünni #Kızılbaş #Hanefi #Şii #Şia #TürkOğlu #Türk #Bozkurt 🐺 #TürkEdebiyatı #TürkTarihi #TürkKültürü
#Türkiye 🇹🇷 #Azerbaycan 🇦🇿 #GüneyAzerbaycan 🇦🇿 #Türkçü #Turancı #Atatürkçü #Milliyetçi #MKA #ATATÜRK #ATSIZ
#Təbriz #Baku #Ankara

TÜRK🇺🇿🇲🇳🇰🇬🇹🇲🇹🇷🇦🇿🇰🇿🇵🇰🇭🇺BİRLİĞİ (@uyanturk)

Kazak Kırgız diye ayırmak yanlıştır.
Ayaz Ata Türk mitolojisinde var olan batıya Hunlarla geçen ve Batı'nın kendine göre uyarlamasıyla biz Türklere Noel ve Noel Baba olarak dayatılan bir kültür ve gelenektir.
Noel Baba değil ( AYAZ ATA )

#noel #değil #YeniYıl #Yılbaşı #Neolbaba #değil #AYAZATA 🌨️#1Ocak #NewYear #Türkiye #Azerbaycan #Baku #Təbriz #Ankara #Kırşehir #Sivas #İzmir #Traxtur #Qarabag #Fenerbahce #Beşiktaş #Türk #Türkçü #Atatürkçü #Bozkurt

TÜRK🇺🇿🇲🇳🇰🇬🇹🇲🇹🇷🇦🇿🇰🇿🇵🇰🇭🇺BİRLİĞİ (@uyanturk)

Unutmaki sen Türk oğlusun,
Bazen asker bazen yolcusun,
Kızın ve oğlunla ordusun,
Düşmana en büyük korkusun.

Türklükten çıkıyorsa yolun,
Ne kanadın kalır ne kolun,
Tadına bakınca zorluğun,
Başına geçeriz ordunun.

Başa geçmiyorsa ordunun,
Onu ülkedende kovdurun,
Başına geçerse budunun,
Başbuğdur ona diz vurun.
-UyanTÜRK
----> TÜRK MİLLETİ AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR <----
#TÜRK'üz #TÜRKÇÜ'yüz #ATATÜRKÇÜ'yüz
#Başbuğ #UluÖnder #BaşKomutan
#MustafaKemal #ATATÜRK 🇹🇷
#TÜRKMilletiÇalışkandır 🇹🇷
#TÜRKMilletiZekidir 🇹🇷
#NeMutluTÜRKümDiyene 🇹🇷
#HerTÜRKAskerDoğar 🇹🇷
#TürkKadını #TürkOğlu #Bozkurt 🐺 #TürkMilleti #Türkçü #Turancı #Atatürkçü #Milliyetçi
#Türkiye 🇹🇷 #Azerbaycan 🇦🇿 #GüneyAzerbaycan 🇦🇿 #TürkBirliği #Turan #TürkGençliği #Bakı #Təbriz #Ankara #ATSIZ

TÜRK🇺🇿🇲🇳🇰🇬🇹🇲🇹🇷🇦🇿🇰🇿🇵🇰🇭🇺BİRLİĞİ (@uyanturk)

Dön, ve iyi bak bizim maziye,
Devletin adı boşa mı Türkiye?
Çanakkalede gördü bütün cihan,
Bir olur mu? Kemal ve muaviye.
-UyanTÜRK
----> TÜRK MİLLETİ AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR! <----
🇹🇷🐺🇦🇿
#Alevi #Sünni #Kızılbaş #Hanefi #Şii #Şia #GökTengrici #Tengrist #Hristiyan
#TÜRK #Türkçü #Turancı #Atatürkçü #Milliyetçi
#Türkiye 🇹🇷 #Azerbaycan 🇦🇿 #Mhp #Chp #Hepar #MKA #MustafaKemal #ATATÜRK izinde #Ankara #İstanbul #İzmir #Sivas #Maraş #Təbriz #Baku #Traxtur

TÜRK🇺🇿🇲🇳🇰🇬🇹🇲🇹🇷🇦🇿🇰🇿🇵🇰🇭🇺BİRLİĞİ (@uyanturk)

.
Gönül bir saraydık,Er değil sultandık,
Türk milleti kendini,bildiği zaman,
Ya Hızır ya Hızır canım ya Hızır,
Gözü kör olana,ne yapsın Hızır?

Türklük bir bütün, asla el olmaz,
Türk milleti kendini,bildiği zaman,
Ya Hızır ya Hızır canım ya Hızır,
Gözü görenlere,her yerden hazır.
-UyanTÜRK
----> TÜRK MİLLETİ AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR! <----
🇹🇷🐺🇦🇿
#Alevi #Sünni #Kızılbaş #Hanefi #Şii #Şia #GökTengrici #Tengrist #Hristiyan
#TÜRK #Türkçü #Turancı #Atatürkçü #Milliyetçi
#Türkiye 🇹🇷 #Azerbaycan 🇦🇿 #Mhp #Chp #Hepar #MKA #MustafaKemal #ATATÜRK izinde #Ankara #İstanbul #İzmir #Sivas #Maraş #Təbriz #Baku #Traxtur

TÜRK🇺🇿🇲🇳🇰🇬🇹🇲🇹🇷🇦🇿🇰🇿🇵🇰🇭🇺BİRLİĞİ (@uyanturk)

Menemende anırdı bir eşek topluluğu,
Hemen sonra yine dinde aldılar soluğu,
Eşekler topluluğu yok oluverdi ardından,
Başkomutan "Yakın!" emrini verdiği zaman.
-UyanTÜRK
"Teğmen Kubilayı şehit oluşunun yıl dönümünde saygı, sevgi ve onurla anıyoruz".
---TürkiyeCumhuriyeti olarak,Yobaz eliyle verdiğimiz ilk şehit---
More...