سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan) [similar]

📸🚩اشنای با جاهای دیدنی از تمام نقاط کردستان.. وینه ی جوان له هه ر چوار پارچه ی کوردستان.. Kurdistan's natural beauty to be seen🌱 ❣️📸followers📸❣️

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

سلام دوستان....
__سلاو هاوریان....

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

دوستان عزیز اگه پیچ ما تونسته مورد پسند شما لایک و کامنت بزارید..ادامه...
___دوستانی ئازیز گه ر په یجه که مان توانی بیتی به دلی ئیوه بیت ئه وا لایک و کومینت که ن سوپاس

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

قشنگ هست دوستان....
____جوانه هاوریان

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

امروز این مار به دست سگ ها کشته شد که نزدیک بود گوسفند رو نیش بزنه

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

کیا می دونن این برگ چه گیاهی هست

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

کی ده زانت چه بالنده یه که ....↙️
@nature.kurdistan
اگه گفتی چه پرنده ای هست 📸⬆️

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

تا حالا من که ندیده بودم....عسل کوه
__تا ئیستا من نه م بینی بوو..هه نگوینی شاخ

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

جوانه هاوریان ..کوردستانه ..
__زیباست دوستان ....

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

تموم پست ها با دو زبان کردی وفارسی ...
ئیمرو کوردستان....
__امروز کردستان...
ته واوی پوسته کان به دو زمان ده بیت
More...