سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan) [similar]

وینه ی جوان له هه ر چوار پارچه ی کوردستان اشنای با جاهای دیدنی از تمام نقاط کردستان Nature🌳kurdistn telegram⤵️ 🆔naturekurdistan20 ⬇️channel link⤵️

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

تریی کوردستان ...
فارسی/انگور کردستان ...

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

برای فعالیت پیچ و دید عکس ها در انستاتون لطفا لایک کنید مرسی

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

شاهکاری کردوه گه وره بیت ده بیته شتیک بژی کوردستان
فارسی/اگه بزرگ بشه یک چیزی میشه
@nature.kurdistan
@nature.kurdistan

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

روداوی هاتوچوو ...ئیدی ئه و هه موو پاره به که لکی چی دیت ..بوی!
فارسی/تصادف دیگه این همه پول چه فایده داره براش!

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

پیش که شتان بیت 😊
فارسی/تقدیم باد😊

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

😢😠👺ئمه کوی شانازیه هاوریان چه ن به شانازیه وه وینه ی گرتوه
فارسی/این کجاش جای افتخاره 👺😠عکس هم گرفته و بهش افتخار می کنه

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

هاوریه کی هه ورامیت تاگ که بلی پی سینیش نه یتوانی ئه م پیلاوه دروست بکات ..لایک
فارسی/میدان کفش کلاش اورامی یک دوست اورامیت(هه ورامی)رو تگ کن ..تا حالا صین هم نتونسته این کفش درست کنه لایک

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

ده زانن هاوریان چی یه .... هه موو که س نازانیت ته نها ئه وانه ی ده خوینه وه ..
فارسی/می دونی چی هست ...فقط انها که مطالعه می کنند می دونن چی هست

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

هاوریان خوشه ویست ته نها ئیمه له م په
@nature.kurdistan یجه به رپرسین
فارسی/دوستان عزیز پیچ های زیادی با اسم و پروفایل ما درست شده اند که شما خیلی سخت تشخیص می دی ..کدوم مال ماست ..فقط ما این پیچ داریم .. هیچ وقت پست ها زشت نمی زارم وارد پیچ شید دوستان خوب نگاه کنید اینم لینک پیجمون
@nature.kurdistan

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

نان له پیناوی گیان و ژیان لایکی که ن تا ته واو دونیا بیبینی
فارسی/نون در مقابل جون وزندگی لایک کنید

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

جل وبه رگی ره سه نی کوردی گه ر جوانه لایکی که ن بژی کورد...
فارسی/لباس کردی اصالت کردها

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

ئیستا له وی نه بیت ...
فارسی/حالا انجا نباشید....
More...