سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan) [similar]

📸🚩وینه ی جوان له هه ر چوار پارچه ی کوردستان.. ⬇️اشنای با جاهای دیدنی از تمام نقاط کردستان.⬇️ Kurdistan's natural beauty to be seen🌱 ❣️📸followers📸❣️

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

کوردستان دلی منه ....پیشکه ش بیت
Kurdistan...like...&tag
کردستان دل من است...تقدیم باد

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

ره سه نی من ،جل وبه رگی منه ؛ که شانازی پیوه ده که م...
فارسی/اصالت من لباس من است که بهش افتخار می کنم

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

گه ر هه ژاری مروف بوایا سه رم له جه سته ی جیا ده کرده وه امام علی(ع)
فارسی/اگه فقر انسان بود با شمشیر سر از تنش جداش می کردم امام علی(ع)نفرین به فقر

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

هه ر بژی 🌹🌹لایک
___درود لایک به افتخارشون

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

پیشکه ش بیت به هاوریانی خوشه ویستی په یج...هه رکی
__تقدیم باد به دوستان عزیز پیچ ...اهنگ بسیار زیبا و شنیدتی و با احساس کردی
هه رکی

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

به داخه وه م بو ئه و مروفانه ی که 😢😢مروفایه تی ده خنه ژیر پرسیار به و...
فارسی __متاسفم برا ان ادمهای پستی که با این کارهاشون انسانیت و زیر سوال می برند

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

خۆ نوێ کردنەوە....
فارسی./...خود ئارایشی یا همون نو سازی

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

ئه م وینه زور جوانه هاوریان؟؟
فارسی/این عکس بسیار زیباست دوستان؟؟

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

۳وینه له جوانترین وینه ی په یجه که مان
فارسی/۳عکس از بهترین عکس پیچ نظرتون چیست...لایک

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

هه ورامان به هه شتی کوردستان
فارسی/اورامان بهشت کردستان

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

هه زار خوزگه م به جاران !
فارسی/یادش بخیر چه دورانی بود

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

ماشاالله چه ن جوانن خویی و جله کانیان
فارسی/چقدر این لباس بهش می یاد ...چطوره دوستان

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

😨😱ته ماحی ته ماح نیه ....
فارسی/طعمه اش طعمه نیست این ماره
😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

جوانن هاوریان...لایک
فارسی/زیبا هستن دوستان

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

کی دەزانی ئەمە چیە...
فارسی/کیا می دونن این چیست...

سروشتی کوردستان_طبیعت کردستان (@nature.kurdistan)

غیرەت و ئازایی بە گەورەیی و بچوكى نییە...لایک💚😲😲😨
فارسی___چقدر با غیرت ...دوستان لایک داره یان نه 😲😱😨
More...