Trần Thị Thái Thu (@tran.thi.thai.thu) [similar]

💋La vie en rose 💋

Trần Thị Thái Thu (@tran.thi.thai.thu)

Gói quà có tâm nhất thế giới (((o(*゚▽゚*)o)))♡
#bff #fromfrancewithlove #welcomeback #love #her #chanel #narciso

Trần Thị Thái Thu (@tran.thi.thai.thu)

Hàng mẫu, bác tổng mang 2 cái từ Hongkong qua, cả công ty chỉ có 2 cái thôi ^^ Một cái cho @t.h.o.a
Một cái cho @tran.thi.thai.thu
#luckyday #luckyme #bigboss #sosweet #socharming #him #rocks

Trần Thị Thái Thu (@tran.thi.thai.thu)

"It was such a beautiful day
That I forgot to be unhappy"
(☝️︎ ՞ਊ ՞)☝️#weekendvibes #bff👭 #matcha #time #together #werock #lifesucks #luckily #youarehere
More...