Trần Thị Thái Thu (@tran.thi.thai.thu) [similar]

💋La vie en rose 💋

Trần Thị Thái Thu (@tran.thi.thai.thu)

Brief: "Thu! chị rất tin tưởng em. Em chụp chị đang uống, nhưng không chụp mặt, chỉ chụp ly. Chụp sao cho thấy màu đỏ đỏ cho có không khí xmas"
-How THU & THOA strictly follow the brief-

Trần Thị Thái Thu (@tran.thi.thai.thu)

Thu: Ghi cái gì?
Thoa: Ghi là Ghi cái gì.
Thu: Ừ!

Trần Thị Thái Thu (@tran.thi.thai.thu)

Chó. Không phải người :))

Trần Thị Thái Thu (@tran.thi.thai.thu)

THÍCH !!!!!!!! I'm falling in love with their service <3
very good job VPBank<3
#timo #timohangout
More...