PrasHanth ๐Ÿ˜๐Ÿ˜ (@prashanth__kshatriyas) [similar]

=Prashu๐Ÿ˜˜ =Surprise me on 10th APRIL ๐Ÿ˜˜๐ŸŽ =Big fan of Rohit_Sharma๐Ÿ˜ =Loves to travels๐Ÿš• =Virgo ๐Ÿ’‘ =Pakka Music lover๐ŸŽถ๐ŸŽต๐Ÿ’– =Loving to play CricketโœŒ๏ธโ™ฅ๏ธ

PrasHanth ๐Ÿ˜๐Ÿ˜ (@prashanth__kshatriyas)

Rohit๐Ÿ’—Ritika
Cricket Goals๐Ÿ˜
๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’—๐Ÿ’—

PrasHanth ๐Ÿ˜๐Ÿ˜ (@prashanth__kshatriyas)

If you want to be #happy๐Ÿ˜€, do not dwell in the #past, do not worry about the #future, focus on #living_fully in the #present๐Ÿ˜

PrasHanth ๐Ÿ˜๐Ÿ˜ (@prashanth__kshatriyas)

"A #Good_friend is like a #four_leaf clover; #hard to find and #lucky to have."

PrasHanth ๐Ÿ˜๐Ÿ˜ (@prashanth__kshatriyas)

"#Pure, intense #emotions. Itโ€™s not about #design. Itโ€™s about feelings"๐Ÿ˜๐Ÿ˜โœŒ๏ธโœŒ๏ธ๐Ÿ‘จ

PrasHanth ๐Ÿ˜๐Ÿ˜ (@prashanth__kshatriyas)

"The #Great thing about #new_friends is that they bring new #energy to #our_soul."ย โ™ก๐Ÿ˜˜โœŒ๏ธโœŒ๏ธ
More...