♥️HimanShU(HiMu)_MaHeTA♥️ (@_bhudev_555_) [similar]

🌎LOgIn iN eArTh oN 19Feb.🎉 ☣️Ôwņ ŘúĽÊś☠️  ⏩Crazy boy⏪ ♥️ʟօʋɛs քɦօtօɢʀaքɦʏ📷 ♠️Black Devil♠️ 🔱ROyAl_BLoOd🔱 ⏩U Don't Understand Me🔥 🙏ShivaHolic🙏

♥️HimanShU(HiMu)_MaHeTA♥️ (@_bhudev_555_)

♥️I don’t even expect people to like me anymore.I’m in my own world.♥️🔥

♥️HimanShU(HiMu)_MaHeTA♥️ (@_bhudev_555_)

♥️બને ત્યાં સુંધી પ્રેમ થી વાત કરજો સાહેબ,
બાકી નફરત ના પ્રદશનમાં અમે પાછા પડીએ એવા નથી.🔥♥️

♥️HimanShU(HiMu)_MaHeTA♥️ (@_bhudev_555_)

🔰કયારેય વાંચીને ન કરશો અનુમાન અમારી લાગણી નું,
અધુરું તમને સમજાશે નહીં, અને પૂરું અમે લખતા નથી.🔰

♥️HimanShU(HiMu)_MaHeTA♥️ (@_bhudev_555_)

♥️BE CRAZY Enough To Know That YOU Can Do Anything In LIFE.♥️✔️🔥

♥️HimanShU(HiMu)_MaHeTA♥️ (@_bhudev_555_)

It's not what U look at that matters, it's what U see.😈🔥

♥️HimanShU(HiMu)_MaHeTA♥️ (@_bhudev_555_)

😈I don't #want other #people to decide #who I am. I #want to #decide that for #myself.😈

♥️HimanShU(HiMu)_MaHeTA♥️ (@_bhudev_555_)

😈It's #about U. If U #win, it's U; if U #lose, it's U. #Black nd #white. Nowhere to #hide.😈

♥️HimanShU(HiMu)_MaHeTA♥️ (@_bhudev_555_)

😈I take a #lot of pride in #being myself.i'am #comfortable with #who I #am.😈🔥✌️

♥️HimanShU(HiMu)_MaHeTA♥️ (@_bhudev_555_)

જ્યાં સુધી માથા ઉપર #મહાદેવ નો હાથ છે.ત્યાં સુધી મોજ જ રહૅવા ની હો વાલા..
🙏Har Har Mahadev🙏

♥️HimanShU(HiMu)_MaHeTA♥️ (@_bhudev_555_)

😎i am me and i won't change myself for anyone...!😎

♥️HimanShU(HiMu)_MaHeTA♥️ (@_bhudev_555_)

I may win and I may lose, but I will never be defeated.😎🔥✌️

♥️HimanShU(HiMu)_MaHeTA♥️ (@_bhudev_555_)

😈🔱#walk like i'm the #king or
walk# like i don't care #who iz the #king.😈🔱

♥️HimanShU(HiMu)_MaHeTA♥️ (@_bhudev_555_)

😎If #U want to #make ur #dreams come #true, the first #thing U have to do iz #wake up.😎
More...