Диляна Костадинова (@diliana.kostadinova) [similar]

"Всеки ден трябва да слушаш поне една песен, да погледнеш една хубава картина и ако е възможно да прочетеш едно мъдро изречение."

More...