cherry Poon (@cherryp823) [similar]

HK🇭🇰 要用多少個晴天 交換多少張相片 還記得 鎖在抽屜裡面的 滴滴點點 寫著屬於我們 未來的詩篇 一切 停格在一瞬間

cherry Poon (@cherryp823)

我又post❄️❄️❄️😂

cherry Poon (@cherryp823)

為咗趕走佢,體力已被消耗一半😩

cherry Poon (@cherryp823)

總有一天 總有一年會發現 
有人默默的 陪在你的身邊

cherry Poon (@cherryp823)

如果北海道再沒有冬季
白雪飛舞又何用放題。。。

cherry Poon (@cherryp823)

其實冇乜邊次唔好聽,每次都中!
#周杰倫 #jaychou #等你下課

cherry Poon (@cherryp823)

好靚!

cherry Poon (@cherryp823)

雨 不停落下來~

cherry Poon (@cherryp823)

頒獎禮終於完哂!

cherry Poon (@cherryp823)

時間都去哪呢😭
More...