Nguyễn Núi (@nui_royal) [similar]

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Em là cô gái nông thôn....
Anh mang bao yêu thương dành cho nắng.....!!!

Nguyễn Núi (@nui_royal)

This is American....

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Ông bạn già của tôi !!!

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Bay xuyên đêm.....

Nguyễn Núi (@nui_royal)

thả miếng thính bạn nào đớp không.....

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Yêu anh ,anh sẽ tặng hoa......!!!
#dad #royal

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Rose anh tặng em....!
Gởi em một cành rose!!!

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Trái tim anh vẽ...
Anh và em cùng tô....
Trái tim muôn màu...
Mang bao nỡi yêu của anh và em.....

Nguyễn Núi (@nui_royal)

American + vietnam

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Gấu thì chưa có mà gió đông đã về
#fuck #life

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Trường của tui đó............!!!

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Sẽ có một ngày...... ngày em xa anh ..... có một lần .....một lần anh nói... anh yêu em........!!!!!!

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Anh chờ trong mệt mỏi mong ngày đến tim em ngày cành ngắn lại !!!.....

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Giữa chốn vắng vẻ .anh lại buột lòng thương nhớ em, gọi tên em.....!!
More...