Nguyễn Núi (@nui_royal) [similar]

Mưu sự là tại nhân... Được sự là tại thiên.... Nên cứ ngang nhiên mà sống...

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Núi president......

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Em là cô gái nông thôn....
Anh mang bao yêu thương dành cho nắng.....!!!

Nguyễn Núi (@nui_royal)

This is American....

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Ông bạn già của tôi !!!

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Bay xuyên đêm.....

Nguyễn Núi (@nui_royal)

thả miếng thính bạn nào đớp không.....

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Yêu anh ,anh sẽ tặng hoa......!!!
#dad #royal

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Rose anh tặng em....!
Gởi em một cành rose!!!

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Trái tim anh vẽ...
Anh và em cùng tô....
Trái tim muôn màu...
Mang bao nỡi yêu của anh và em.....

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Lời của anh....

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Anh chưa bao giờ hiểu được lòng em......
Và cũng chưa bao giờ tim anh không đau khi yêu em.....
Tim anh đang đau vì yêu em ,chỉ đơn giản chỉ vì em.....anh nhớ em......

Nguyễn Núi (@nui_royal)

American + vietnam

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Gấu thì chưa có mà gió đông đã về
#fuck #life
More...