Nguyễn Núi (@nui_royal) [similar]

anh chấp nhận mọi thứ thuộc về em ,chỉ đơn giản là anh yêu em

Nguyễn Núi (@nui_royal)

thả miếng thính bạn nào đớp không.....

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Yêu anh ,anh sẽ tặng hoa......!!!
#dad #royal

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Rose anh tặng em....!
Gởi em một cành rose!!!

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Trái tim anh vẽ...
Anh và em cùng tô....
Trái tim muôn màu...
Mang bao nỡi yêu của anh và em.....

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Lời của anh....

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Anh chưa bao giờ hiểu được lòng em......
Và cũng chưa bao giờ tim anh không đau khi yêu em.....
Tim anh đang đau vì yêu em ,chỉ đơn giản chỉ vì em.....anh nhớ em......

Nguyễn Núi (@nui_royal)

American + vietnam

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Gấu thì chưa có mà gió đông đã về
#fuck #life

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Trường của tui đó............!!!

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Sẽ có một ngày...... ngày em xa anh ..... có một lần .....một lần anh nói... anh yêu em........!!!!!!

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Anh chờ trong mệt mỏi mong ngày đến tim em ngày cành ngắn lại !!!.....

Nguyễn Núi (@nui_royal)

Giữa chốn vắng vẻ .anh lại buột lòng thương nhớ em, gọi tên em.....!!
More...