KunangKelana (@kunangkecil) [similar]

Photography and poetry from KucingKecil #kunangkelana #sajakkunang Most of pictures are taking by mobile camera

KunangKelana (@kunangkecil)

The high more than 30 metres.
Wonderful Tree
#kunangkelana

KunangKelana (@kunangkecil)

Waiting for nothing...
What I expect?

KunangKelana (@kunangkecil)

Today sky turn in orange and pink
More...