Sang's Garden (@sangsgarden) [similar]

Sen đá online

Sang's Garden (@sangsgarden)

Làm làm làm............. và quên đi!

Sang's Garden (@sangsgarden)

Bắt đầu với nghề chỉ vì vài câu nói của con người ta! #sangsgarden

Sang's Garden (@sangsgarden)

Tiếp tục con đường mình chọn! I can do it!
#sangsgarden

Sang's Garden (@sangsgarden)

Change your thinking and you'll change your life👉👉👉 you will become what you think about!
#sangsgarden #newday #notbad!

Sang's Garden (@sangsgarden)

Có đẹp đâu mà cứ ra hoa hoài!
#sangsgarden

Sang's Garden (@sangsgarden)

Đôi khi bạn phải thực hiện điều đó một mình! I don't believe in you! #sangsgarden

Sang's Garden (@sangsgarden)

It's my life! I want to write about myself. But.....

Sang's Garden (@sangsgarden)

1h đêm mới xong! quà tặng theo yêu cầu! 255k!
#sangsgarden

Sang's Garden (@sangsgarden)

Thanh tâm!
Chưa bao giờ khinh khi ai đó! Cuộc sống vốn phức tạp, đôi khi điều đơn giản làm người khác phức tạp!
Xin lỗi cuộc đời tôi làm phiền!

Sang's Garden (@sangsgarden)

Trốn đến bao giờ?

Sang's Garden (@sangsgarden)

I love "Cà rem"
page Fb: #sangsgarden

Sang's Garden (@sangsgarden)

Một ngày mới!

Sang's Garden (@sangsgarden)

Cuối tuần vui vẻ nha mọi người!

Sang's Garden (@sangsgarden)

ahihi đồ ngốc!

Sang's Garden (@sangsgarden)

Quan tâm quá hóa ra phiền! Có lẽ đúng.......

Sang's Garden (@sangsgarden)

Hôm nay ba má đi đám giỗ, nhà không có ai, có ai qua nhà chơi không!🐛🐛
#hốt #hết #mấy #ẻm #đi #nha!
More...