اسرار طبیعت ️ (@nature.mysteries) [similar]

‌نگاهی نو به جهان از چشم عکاسان برتر

اسرار طبیعت ️ (@nature.mysteries)

.
کسی نمیاد بریم پیاده روی ؟
آخر هفته خوبی داشته باشید
عکاس :
Ossi Sarrinen

اسرار طبیعت ️ (@nature.mysteries)

.
صد فصل بهار آید و 
بیرون ننهم گام!
ترسم که بیایی تو و
در خانه نباشم
"وحشی بافقی"
عکاس :
Philipe Araujo

اسرار طبیعت ️ (@nature.mysteries)

.
اری اری
زندگی زیباست
زندگی اتشگهی
دیرنده پابرجاست
گر بیفروزیش
رقص شعله اش
در هر کران
پیداست
ورنه خاموشست و
خاموشی گناه ماست
‌'سیاوش کسرایی'
عکاس :
Benjamin Alexander

اسرار طبیعت ️ (@nature.mysteries)

.
گاهی که نه
همیشه
به چیزی بیشتر از شنیدن
دوستت دارم محتاجم...!
به چیزی شبیه
آسوده چشم باز کن
هنوز هستم
"هستی دارایی"

روزتون سرشار از عشق
عکاس :
Dustin Wung

اسرار طبیعت ️ (@nature.mysteries)

.
غروب آفتاب گرینلند
عکاس:
Andy Mann

اسرار طبیعت ️ (@nature.mysteries)

.
باش تا جان برود
در طلب جانانم
که به کاری
به از این بازنیاید جانم
"سعدی"
عکاس :
Merve Cevik

اسرار طبیعت ️ (@nature.mysteries)

.
شب آرامی داشته باشید.

اسرار طبیعت ️ (@nature.mysteries)

.
دلتنگم
و خیال تو
پونه ای خشک است
در دستانم
که هر چه بیشتر خُردش می کنم
عطرش بیشتر زندگی را بر می دارد.
"رسول پیره"
عکاس:
Nilgun Kanik

اسرار طبیعت ️ (@nature.mysteries)

.
عصر خوبی داشته باشید
معبد بودایی پلاوسان
جاوه، اندونزی

اسرار طبیعت ️ (@nature.mysteries)

.
آرام گرفته ام
آنقدر که دریا
می تواند با موج هایش
در آغوشم به خواب رود
بی آنکه آب در دلش تکان بخورد
'بهرام محمودی'
عکاس :
Dietmav Kahles

#طبیعت #زیبایی #عکس #عکاس#دوستداشتنی#شعر
#photography #photo#nature #mystry#beauty#animal #model#poem#relaxation

اسرار طبیعت ️ (@nature.mysteries)

.
روزبخیر
من که دوست دارم الان اینجا بودم شما چطور؟
شبنم پاییزی، کوه رین ریر، واشنگتن
عکاس :
Chip Philips

#طبیعت #زیبایی #عکس #عکاس#دوستداشتنی
#photography #photo#nature #mystry#beauty#animal #model#poem#relaxation

اسرار طبیعت ️ (@nature.mysteries)

.
شب بخیر
هر کسی رو که دوست داری بهش شب بخیر بگی تگ کن
عکاس‌:
Sarah Lindsay

#عکس#عکاس#حیوانات#زیبایی #طبیعت #خواب#آرامش#دوستی#عشق#محبت

اسرار طبیعت ️ (@nature.mysteries)

.
حالم خوب است!
هنوز خواب می بینم ابری می آید 
و مرا
تا سرآغازِ روییدن
بدرقه می کند.
"سیدعلی صالحی"
عکاس:
Kendal Lee Martin
#عکس #عکاس #طبیعت #زیبایی #هنر#شعر#مدل#آرامش

اسرار طبیعت ️ (@nature.mysteries)

.
خارج شدن بخار از کوه یخی آتشفشانی، قطب جنوب
عکاس :
George Steimmetz

#طبیعت #زیبایی #عکس #عکاس#دوستداشتنی
#photography #photo#nature #mystry#beauty#animal #model#poem#relaxation

اسرار طبیعت ️ (@nature.mysteries)

.
یونان
عکاس :
Vacation Dweller

اسرار طبیعت ️ (@nature.mysteries)

.
صدای طبیعت
لطفا با صدای بلند گوش کنید

اسرار طبیعت ️ (@nature.mysteries)

.
'سربازان وطن هرگز فراموش نمی شوند'

عکاس:
Chris ewen Crosby

#طبیعت #زیبایی #کشتی#جنگ#دریا#عکس#عکاس
More...