Rommel Obnias 📚⏳👣🎓🍁📷 (@lonelyfeetlemmor369) [similar]

Bibliophile / Pluviophile / Thalassophile

Rommel Obnias 📚⏳👣🎓🍁📷 (@lonelyfeetlemmor369)

Dreams are made of sand.

Rommel Obnias 📚⏳👣🎓🍁📷 (@lonelyfeetlemmor369)

Only one who wanders finds a new path. .

Rommel Obnias 📚⏳👣🎓🍁📷 (@lonelyfeetlemmor369)

At the beach, life is different.

Rommel Obnias 📚⏳👣🎓🍁📷 (@lonelyfeetlemmor369)

Smell the sea. Feel the sky. .

Rommel Obnias 📚⏳👣🎓🍁📷 (@lonelyfeetlemmor369)

Take me to the mountains. .
More...