ali rezapour |علی رضاپور (@alirp_) [similar]

💗💏💍Engaged With 🇷onia💍💏💜 -Perpetual 👉Roniarp مُـجَـهـز بـه آنـفـالـو یـاب👉 آنـفـالـو=آنـفـالـو👉 ایـن کـه عـشـق نـی 1لـِـول بـالاتــرِه ∞💫

ali rezapour |علی رضاپور (@alirp_)

رفاقت رفاقتا قدیم گوشت همو میخوردن ولی استخون همو دور نمینداختن چون حرمت نون ونمکو داشتن
#gn🌙

ali rezapour |علی رضاپور (@alirp_)

Hame begid?
Khodm zin
۳۰ثانیه خنده😂😂😂
.
.
تگ کنید🌟👉
.
تگ کنید🌟👉
.
.
.
.
#پیجو_فالو_کنید💫
.
#پیجو_فالو_کنید💫
.
#پیجو_فالو_کنید💫
👉flw=@alirp_
👉flw=@alirp_
👉flw=@alirp_
👉flw=@alirp_

ali rezapour |علی رضاپور (@alirp_)

#gz
گذاشتم فکر کنی از یاد بردمت‌پنهانی دوست داشتنت عالمی دارد

ali rezapour |علی رضاپور (@alirp_)

باخت من تو زندگی بخاطر رفاقت با بعضی ها بود؛🤐
وگر نه من کجا و باخت کجا😒

ali rezapour |علی رضاپور (@alirp_)

مردانگی نیاز ب تعریف ندارد،روزگار خودش مردان را تعریف میکند....