شال بی بی (میس اسمارت ، ویتی) (@bibi_shawl_scarf) [similar]

آدرس:هفت حوض بالاتر از میدان نبوت نرسیده به پاساژ نبوت پلاک ۶۱۲ برای سفارش در تلگرام ۰۹۳۰۳۴۸۷۷۸۲ و یا کانال زیر 👇👇👇👇👇👇👇👇

شال بی بی (میس اسمارت ، ویتی) (@bibi_shawl_scarf)

روسری ابریشم مامی
دور دست دوز
قواره ۱۲۰ سانت
قیمت ۶۵ هزار تومان
در ۶ رنگ
مارک ویشا
برای مشاهده رنگ بندی در کانال تلگرام 👈👈👈👇👇👇. . . .
.
@shal_bibi
.
.

#scarf
#shawl
#misssmarthafthoz
#missmart
#misssmart
#luxury
#luxuryshal
#روسری
#شال
#میس_اسمارت
#ویتی
#بی_بی
همامنگی جهت سفارش با شماره ۰۹۳۰۳۴۸۷۷۸۲در تلگرام ارتباط بر قرار کنین .
ارسال به کل کشور

شال بی بی (میس اسمارت ، ویتی) (@bibi_shawl_scarf)

روسری ابریشم مامی
دور دست دوز
قواره ۱۲۰ سانت
قیمت ۶۵ هزار تومان
در ۶ رنگ
مارک ویشا
برای مشاهده رنگ بندی در کانال تلگرام 👈👈👈👇👇👇. . . .
.
@shal_bibi
.
.

#scarf
#shawl
#misssmarthafthoz
#missmart
#misssmart
#luxury
#luxuryshal
#روسری
#شال
#میس_اسمارت
#ویتی
#بی_بی
همامنگی جهت سفارش با شماره ۰۹۳۰۳۴۸۷۷۸۲در تلگرام ارتباط بر قرار کنین .
ارسال به کل کشور

شال بی بی (میس اسمارت ، ویتی) (@bibi_shawl_scarf)

روسری ابریشم مامی
دور دست دوز
قواره ۱۲۰ سانت
قیمت ۶۵ هزار تومان
در ۶ رنگ
مارک ویشا
برای مشاهده رنگ بندی در کانال تلگرام 👈👈👈👇👇👇. . . .
.
@shal_bibi
.
.

#scarf
#shawl
#misssmarthafthoz
#missmart
#misssmart
#luxury
#luxuryshal
#روسری
#شال
#میس_اسمارت
#ویتی
#بی_بی
همامنگی جهت سفارش با شماره ۰۹۳۰۳۴۸۷۷۸۲در تلگرام ارتباط بر قرار کنین .
ارسال به کل کشور

شال بی بی (میس اسمارت ، ویتی) (@bibi_shawl_scarf)

حراج فوق العاده
شال و روسری بی بی از ۲۵% تا ۵۰%
به علت تغییر دکوراسیون
فقط امروز
لطفا پیام های خود را در تلگرام ارسال کنین
۰۹۳۰۳۴۸۷۷۸۲
به کانال ما اضافه شین
در سرچ تلگرام لینک آبی رنگ را وارد کنین 👈👈👈👇👇👇. . . .
. ( @shal_bibi )
.
.

#scarf
#shawl
#misssmarthafthoz
#missmart
#misssmart
#luxury
#luxuryshal
#روسری
#شال
#میس_اسمارت
#ویتی
#بی_بی
همامنگی جهت سفارش با شماره ۰۹۳۰۳۴۸۷۷۸۲در تلگرام ارتباط بر قر.ار کنین .
ارسال به کل کشور

شال بی بی (میس اسمارت ، ویتی) (@bibi_shawl_scarf)

حراج فوق العاده
شال و روسری بی بی ۲۵% تا ۵۰%
به علت تغییر دکوراسیون
فقط امروز
لطفا پیام های خود را در تلگرام ارسال کنین
۰۹۳۰۳۴۸۷۷۸۲
به کانال ما اضافه شین
در سرچ تلگرام لینک آبی رنگ را وارد کنین 👈👈👈👇👇👇. . . .
. ( @shal_bibi )
.
.

#scarf
#shawl
#misssmarthafthoz
#missmart
#misssmart
#luxury
#luxuryshal
#روسری
#شال
#میس_اسمارت
#ویتی
#بی_بی
همامنگی جهت سفارش با شماره ۰۹۳۰۳۴۸۷۷۸۲در تلگرام ارتباط بر قر.ار کنین .
ارسال به کل کشور

شال بی بی (میس اسمارت ، ویتی) (@bibi_shawl_scarf)

حراج فوق العاده
شال و روسری بی بی تا ۵۰%
به علت تغییر دکوراسیون
فقط امروز و فردا

به کانال ما اضافه شین
در سرچ تلگرام لینک آبی رنگ را وارد کنین 👈👈👈👇👇👇. . . .
. ( @shal_bibi )
.
.

#scarf
#shawl
#misssmarthafthoz
#missmart
#misssmart
#luxury
#luxuryshal
#روسری
#شال
#میس_اسمارت
#ویتی
#بی_بی
همامنگی جهت سفارش با شماره ۰۹۳۰۳۴۸۷۷۸۲در تلگرام ارتباط بر قر.ار کنین .
ارسال به کل کشور

شال بی بی (میس اسمارت ، ویتی) (@bibi_shawl_scarf)

حراج فوق العاده
شال و روسری بی بی تا ۵۰%
به علت تغییر دکوراسیون
فقط امروز و فردا

به کانال ما اضافه شین
در سرچ تلگرام لینک آبی رنگ را وارد کنین 👈👈👈👇👇👇. . . .
. ( @shal_bibi )
.
.

#scarf
#shawl
#misssmarthafthoz
#missmart
#misssmart
#luxury
#luxuryshal
#روسری
#شال
#میس_اسمارت
#ویتی
#بی_بی
همامنگی جهت سفارش با شماره ۰۹۳۰۳۴۸۷۷۸۲در تلگرام ارتباط بر قر.ار کنین .
ارسال به کل کشور

شال بی بی (میس اسمارت ، ویتی) (@bibi_shawl_scarf)

یه خدا قوت هم بگیم به افرادی که بعد از ۴۰ ساعت هنوز با قدرت امید دنبال عزیزان مردم میگردن.
خدا قومت مردان با خدا
خدا قوت مردان بی ادعا
خدا قوت از خود گذشته گان
خدا قوت بزرگ مردان گمنام
بوسه بر دستان پاکتان

شال و روسری بی بی

شال بی بی (میس اسمارت ، ویتی) (@bibi_shawl_scarf)

#فرهنگ
از سلفیو فیلم برداری خبری نیست

شال بی بی (میس اسمارت ، ویتی) (@bibi_shawl_scarf)

فرار مردم از داخل ساختمان پلاسکو در حال فرو ریختن
#حادثه
#پلاسکو

شال بی بی (میس اسمارت ، ویتی) (@bibi_shawl_scarf)

روسری نخی پشمی پاییزه
مارک لمون دور دست دوز
قواره ۱۳۵ طرح رقص صما
خاص و زیبا
به کانال ما اضافه شین
در سرچ تلگرام وارد کنین 👈👈👈👇👇👇. . . .
.
@shal_bibi
.
.

#scarf
#shawl
#misssmarthafthoz
#missmart
#misssmart
#luxury
#luxuryshal
#روسری
#شال
#میس_اسمارت
#ویتی
#بی_بی
همامنگی جهت سفارش با شماره ۰۹۳۰۳۴۸۷۷۸۲در تلگرام ارتباط بر قر.ار کنین .
ارسال به کل کشور

شال بی بی (میس اسمارت ، ویتی) (@bibi_shawl_scarf)

روسری نخی پشمی پاییزه
مارک لمون دور دست دوز
قواره ۱۳۵
طرح dior
در ۵ رنگ
خاص و زیبا
به کانال ما اضافه شین
در سرچ تلگرام وارد کنین 👈👈👈👇👇👇. . . .
.
@shal_bibi
.
.

#scarf
#shawl
#misssmarthafthoz
#missmart
#misssmart
#luxury
#luxuryshal
#روسری
#شال
#میس_اسمارت
#ویتی
#بی_بی
همامنگی جهت سفارش با شماره ۰۹۳۰۳۴۸۷۷۸۲در تلگرام ارتباط بر قر.ار کنین .
ارسال به کل کشور

شال بی بی (میس اسمارت ، ویتی) (@bibi_shawl_scarf)

روسری حریر نخ (اصلا سر نمی خورد )
قواره ۱۲۰ سانت
فوق العاده شیک ک با کلاس
تک ۴رنگ (صورمهای، شیری،سفید، مشکی)
قیمت ۸۵ هزار تومان
برای کانال تلگرام در قسمت سرچ تلگرام لینک زیر رو وارد کنین 👈👈👈👇👇👇. . . .
.
@shal_bibi
.
.

#scarf
#shawl
#misssmarthafthoz
#missmart
#misssmart
#luxury
#luxuryshal
#روسری
#شال
#میس_اسمارت
#ویتی
#بی_بی
همامنگی جهت سفارش با شماره ۰۹۳۰۳۴۸۷۷۸۲در تلگرام ارتباط بر قرار کنین .
ارسال به کل کشور

شال بی بی (میس اسمارت ، ویتی) (@bibi_shawl_scarf)

روسری نخی پشمی پاییزه
مارک لمون دور دست دوز
قواره ۱۳۵
طرح dior
در ۵ رنگ
خاص و زیبا
به کانال ما اضافه شین
در سرچ تلگرام وارد کنین 👈👈👈👇👇👇. . . .
.
@shal_bibi
.
.

#scarf
#shawl
#misssmarthafthoz
#missmart
#misssmart
#luxury
#luxuryshal
#روسری
#شال
#میس_اسمارت
#ویتی
#بی_بی
همامنگی جهت سفارش با شماره ۰۹۳۰۳۴۸۷۷۸۲در تلگرام ارتباط بر قر.ار کنین .
ارسال به کل کشور

شال بی بی (میس اسمارت ، ویتی) (@bibi_shawl_scarf)

روسری قواره ۱۱۰ ترک
طرح کارتیر
قیمت حراج ۴۸ هزار تومان
در ۸ رنگ
برای مشاهده رنگ بندی در کانال تلگرام سرچ کنین 👈👈👈👇👇👇. . . .
.
@shal_bibi
.
.

#scarf
#shawl
#misssmarthafthoz
#missmart
#misssmart
#luxury
#luxuryshal
#روسری
#شال
#میس_اسمارت
#ویتی
#بی_بی
همامنگی جهت سفارش با شماره ۰۹۳۰۳۴۸۷۷۸۲در تلگرام ارتباط بر قرار کنین .
ارسال به کل کشور
More...