pari (@parizaghar_) [similar]

pari (@parizaghar_)

بچه وباباش😅

pari (@parizaghar_)

خیلی وقت پیش...

pari (@parizaghar_)

پکر ازدست مگسا..

pari (@parizaghar_)

دوستان جان.

pari (@parizaghar_)

حسین سلیمانی مهربون وبقیه..

pari (@parizaghar_)

بین الحرمین.

pari (@parizaghar_)

تل زینبیه.

pari (@parizaghar_)

میدان مشک.کربلا.

pari (@parizaghar_)

کربلا.شب احیا..خیمه گاه

pari (@parizaghar_)

نجف.هتل مضیف الحسن..بعدا شنیدیم آتیش گرفته

pari (@parizaghar_)

نجف اشرف..

pari (@parizaghar_)

فاطمه وفاطمه همسفر کربلامون..

pari (@parizaghar_)

آبشار گنجنامه

pari (@parizaghar_)

عمومسعود وداداش رضا:طبق معمول فاطمه سختشه بخونه..

pari (@parizaghar_)

امامزاده هاشم..با اهالی..

pari (@parizaghar_)

مهین جون.

pari (@parizaghar_)

یاها کاشانی..شاعر وترانه سرا

pari (@parizaghar_)

کربلای معلی..

pari (@parizaghar_)

ماو....زن مرادبیک:معصومه...😅

pari (@parizaghar_)

شیدای خوشگل.
More...